#ZOSTAŃWYSELEKCJONOWANY

Selekcja
Play Pause

ZOSTAŃ
WYSELEKCJONOWANY

SELEKCJA_NR

to prawdopodobnie najcięższy i
najbardziej wymagający program
treningowy dostępny na Polskim rynku
fitnessowym.

Ale jeśli chcesz szybkich efektów i jesteś
wystarczająco zdeterminowany aby
osiągnąć swój cel, ten program jest
skierowany właśnie do ciebie.

PRZEJDŹ METAMORFOZE

SELEKCJA_NR

Zakłada totalną metamorfozę, która jest monitorowana i dokumentowana począwszy od pierwszego dnia przystąpienia do projektu aż po jego finał. Sztab wykwalifikowanych osób czuwa nad każdym aspektem przemiany.

#ZOSTAŃWYSELEKCJONOWANY

ODMIEŃ
SWOJE ŻYCIE

SELEKCJA_NR

Za 60 dni zobaczysz siebie w formie w jakiej jeszcze nigdy nie byłeś, będziesz miał w sobie tyle energii i pewności, aby zdobyć wszystko czego zapragniesz. Będziesz silny, zwinny i atletyczny. I nawet kiedy na treningu będziesz czuł się wykończony, będziesz równocześnie miał świadomość, że zdobywasz kolejny szczyt... Daj sobie szansę... wejdź na swój Mount Everest!

Zapisz się do programu
i przejdź metamorfoze

Zapisz się

Wybrane
METAMORFOZY

ONI DALI RADE,
TY TEŻ MOŻESZ!

Sprawdź nabliższe terminy
szkoleń i zapisz się!

SPRAWDŹ

TRENERZY

NATALIA
RYBARCZYK

Akademicka Mistrzyni Świata w Taekwondo olimpijskim, Wicemistrzyni Światowych Igrzysk Wojskowych oraz Wielokrotna Mistrzyni Polski.

Zawodowy żołnierz z 8-letnią wysługą, trener przygotowania fizycznego pilotów F16, trener personalny oraz licencjonowany instruktor wielu form ruchu. Profesjonalistka.

NIE OBIECUJĘ, ŻE BĘDZIE ŁATWO... WRĘCZ PRZECIWNIE – BĘDZIE CIĘŻKO, NIEPRZYJEMNIE I NIEWYGODNIE, ALE TYLKO WYCHODZĄC POZA STREFĘ KOMFORTU JESTEŚ W STANIE OSIĄGNĄĆ SUKCES.

BARTOSZ
KUZEMKO

TRENER FITNESS I TRENER PERSONALNY, PRZEZ NIEMAL 10 LAT CZŁONEK KADRY NARODOWEJ W KARATE OLIMPIJSKIM, KILKUDZIESIĘCIOKROTNY MEDALISTA MISTRZOSTW POLSKI I KILKUKROTNY MEDALISTA MISTRZOSTW EUROPY W KARATE SHOTOKAN,ZAFASCYNOWANY KALISTENIKĄ, TRENINGIEM Z MASĄ CIAŁA ORAZ BIEGAMI Z PRZESZKODAMI.

WERONIKA
WESSOŁOWSKA

REPREZENTANTKA POLSKI W HOKEJU NA TRAWIE , WIELOKROTNA MISTRZYNI POLSKI, MŁODZIEŻOWA MISTRZYNI EUROPY I WICEMISTRZYNI EUROPY SENIORÓW, TRENER PERSONALNY, GYM INSTRUCTOR, INTERESUJE SIĘ INNYMI FORMAMI AKTYWNOŚCI ORAZ ROZWOJEM OSOBISTYM.

IZABELA
KUBICKA

CERTYFIKOWANY INSTRUKTOR FITNESS, STUDENTKA POLITECHNIKI, MŁODA I ENERGICZNA TRENERKA, KTÓREJ NIE UMKNIE ŻADNA OSOBA OCIĄGAJĄCA SIĘ PODCZAS ZAJĘĆ, MIŁOŚNICZKA ZDROWEGO ŻYWIENIA, JEJ WIELKA PASJA TO MOTYWOWANIE REKRUTÓW I WYCISKANIE Z NICH SIÓDMYCH POTÓW!

Zapisz się do newslettera

Napisz wiadomość

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Państwa danych osobowych jest 1. HSL Natalia Rybarczyk z siedzibą w Poznaniu przy ul. Czechosłowackiej 32/9, 61-461 Poznań o numerze NIP: 923-16-41-465, REGON: 361360687. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Możecie Państwo skontaktować się z nami : 1) listownie pod adresem korespondencyjnym: 1. HSL Natalia Rybarczyk Ul. Czechosłowacka 32/9 61-461 Poznań 2) za pośrednictwem formularzu kontaktowego znajdującego się na stronie: www.nataliarybarczyk.pl CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Państwa dane są przetwarzane w celu: 1) organizowania/przeprowadzenia przez administratora programu treningowego Selekcja NR; 2) uczestnictwa w programie treningowym Selekcja NR i przeprowadzenia programu treningowego zgodnie z jej regulaminem i założeniami; 3) informowania uczestników o innych wydarzeniach; 4) kontaktowania się z uczestnikiem w związku z organizowanymi imprezami sportowymi. 5) kontaktowania się z uczestnikami w związku z programem Selekcja NR PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Państwa dane przetwarzane są na podstawie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH Odbiorcą Państwa danych osobowych jest HSL Natalia Rybarczyk jako administrator, upoważnieni pracownicy, podmioty, z którymi została zawarta umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH Czas przechowywania Państwa danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do przenoszenia swoich danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, jak również cofnięcia zgody na takie przetwarzanie. Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. W oparciu o przedstawione dane osobowe osób, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/łam się z regulaminem programu Selekcja NR oraz Polityką Prywatności i w pełni je akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w zajęciach sportowych programu Selekcja NR na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Programu. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zajęciach sportowych. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez HSL Natalia Rybarczyk, z siedzibą przy ul. Czechosłowackiej 32/9, 61-461 Poznań (NIP 923 16 41 465) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) : - w celach marketingowych. Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do powyższych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawie do przenoszenia swoich danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz odwołania zgody w każdym czasie. Wiem, że podanie tych danych jest dobrowolne. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez HSL Natalia Rybarczyk, z siedzibą przy ul. Czechosłowackiej 32/9, 61-461 Poznań w celach: 1) uczestnictwa w programie Selekcja NR; 2) przeprowadzenia programu Selekcja NR zgodnie z jej regulaminem i założeniami; 3) organizowania przez administratora imprez sportowych; 4) informowania uczestników o innych wydarzeniach; 5) kontaktowania się z uczestnikiem w związku z programem Selekcja NR 6) kontaktowania się z uczestnikiem w związku z organizowanymi imprezami sportowymi Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do powyższych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawie do przenoszenia swoich danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz odwołania zgody w każdym czasie. Wiem, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w imprezie. Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo w celu wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.